Wszechstronna informacja dla pasażerów

Zdążę na pociąg przesiadkowy? Czy pociąg nadrobi opóźnienie, jeżeli tak to w jakim zakresie? Odpowiedzi na te pytania udziela system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP). System udostępnia pasażerom w czasie rzeczywistym wiarygodne informację o przebiegu kursu, punktualności, połączeniach przesiadkowych i skomunikowaniach.

Informacje są wyśmietlane na nowoczesnych monitorach zainstalowanych w pociągach i dostępnych dla wszystkich pasażerów. W celu wizualizacji aktualnych informacji o możliwościach przesiadkowych InLineWeb.DFI analizuje dane o punktualności pojazdów własnych, objętych systemem DIP i dane innych przewoźników. Wyświetlane na monitorach informacje o połączeniach podlegają ciągłej aktualizacji. W ten sposów pasażerowie są informowani na bieżąco o aktualnej systuacji w ruchu kolejowym.

Layout monitorów może być zaprojektowany według indywidualnych potrzeb i dostosowany do szaty graficznej danego przewoźnika.

Klasyczna informacja pasażerach może zostać rozszerzona o funkcję "Infotainment" umożliwiającą wyświetlanie specyficznego dla danego kursu lub terenu materiału informacyjnego w formie zdjęć lub filmów wideo. Administrowanie i zestawianie poszczególnych list odtwarzania (sekwencja zdjęć i czas odtwarzania) odbywa się za pomocą komponentu serwera dostępnego za pośrednictwem przeglądarek internetowych. W ten sposób zabudowane w pojazdach wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej mogą być intensywniej wykorzystywane.

Faworyzowane przez Użytkowników zastosowania sięgają od reklam własnych poprzez reklamy komercyjne, informacje na temat organizowanych imprez po publikację ofert pracy.