Przegląd systemów użytkowanych w pojazdach

Systemy techniczno-informatyczne mają często złożony charakter. Ich kompleksowość zauważalna jest zwłaszcza w transporcie kolejowym, którego zarządzanie wymaga jednoczesnej koordynacji różnych procesów oraz przetwarzania dużej ilości różnorodnych danych. Z tego względu przejrzystość i zarządzanie informacjami stanowią szczególne wyzwanie przy obsłudze takich systemów.

W tym miejscu aktywowany jest system Automatycznego Monitorowania Pojazdu (AMP). System AZP dostarcza na biężąco informacje dotyczące statusu wszystkich komponentów i umożliwia w razie potrzeby generowanie zaleceń dotyczących określonych działań. Przykładowo w przypadku wymiany dowolnego urządzenia w pojeździe ASM identyfikuje bieżący stan oprogramowania i zaleca w przypadku jego rozbieżności względem stanu wymaganego aktualizację oprogramowania w drodze zdalnej obsługi serwisowej.

System monitorowania pojazdu ma przy tym nie tylko dostęp do aktualnych informacji pochodzących z samego systemu, lecz także porównuje je w razie potrzeby z danymi historycznymi (np. zaprotokołowanymi pracami konserwacyjnymi, aktualizacjami oprogramowania lub komunikatami o błędach) w celu ich analizy i oceny pod kątem aktualnych wymagań.

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania tzw. Asystenta Uruchamień Systemów (AUS) do weryfikacji sprzętu firmy INTERAUTOMATION pod względem funkcjonalny-technicznym i jego ponownego uruchomienia po przeprowadzonych pracach konserwacyjnych i instalacyjnych. Asystent łączy się za pomocą interfejsu sieciowego z systemem INTERAUTOMATION w pojeździe i instruuje pracowników serwisu w zakresie uruchamiania. Polecenia i zadania w ramach realizacji uruchomienia są realizowane za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika, a następnie mogą być eksportowane i archiwizowane w formie protokołu.

W ten sposób Automatyczny System Monitorowania Pojazdu wspomaga proces cyklicznych konserwacji i przyczynia się do optymalizacji procesów eksploatacyjnych dzięki kompleksowym informacjom dotyczącym statusu systemu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.