Określanie wydajności przewozowej z prawie 100-procentową dokładnością

Firmy transportowe świadczące usługi w zakresie kolejowego transportu publicznego potrzebują dokładnych danych, które umożliwią im ustalanie swojej wydajności przewozowej. Potwiedzenie wykonanej pracy przewozowej jest wymogiem wielu umów przewozowych zawieranych pomiędzy organizatorem i operatorem publicznego transportu zbiorowego i stanowi część systemu wynagradzania. Wymagania względem dokładności tych danych stale rosną.  Dzięki certyfikowanym systemom automatycznego zliczania pasażerów (AZP) oferowanym przez INTERAUTOMATION będą Państwo w stanie sprostać tym niezwykle wysokim wymaganiom. Do rejestracji wszystkich osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach wykorzystywane są czujniki najnowszej technologii. Systemy firmy INTERAUTOMATION zapewniają przy tym prawie 100 % dokładność pomiaru, którą można zweryfikować, na przykład za pomocą Visual Count służącego do zliczania porównawczego na baze obrazu wideo.

W systemie zarządzania danymi InLineWeb- aplikacja Automatyczne Zliczanie Pasażerów  następuje przyporządkowanie danych surowych do odpowiednich kursów  i ich odcinków. Uwzględnione zostają przy tym w szczególności typowe dla kolejowego transportu publicznego sytuacje eksploatacyjne związane ze zmienną trakcją. Dzięki analizom dotyczącym np. pracy przewozowej (pasażerokilometry) oraz wielkości potoków pasażerskich można w szczegółowy sposób prześledzić i przeanalizować dane – łącznie z bieżącym stanem napełnienia pociągu pomiędzy dwoma stacjami. Dostępne w czasie rzeczywistym dane o napełnieniu obrazują na bieżąco stan wykorzystania,  aktualny status pojazdu i kursu i umożliwiają przez to uzyskanie całościowej informacji.

Dane generowane przez system AZP są zatem niezmiernie pomocne nie tylko do  planowania ruchu, sporządzania raportów i  rozliczeń z organizatorem transportu publicznego. Dane AZP stanowią wiarygodną bazę  do wszelkiego rodzaju analiz  i wniosków,  przykładowo krótko- i długoterminowe planowanie parku taborowego i personelu, a w efekcie  przyczyniają się do poprawy efektywności działania firmy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.